Skaičiuoklė preliminariai kompensacijai už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis apskaičiuoti
Miško rodikliai:

Vyraujanti medžių rūšis:

Plotas, ha:

Vyraujančios medžių rūšies amžius, metais:

Medyno tūris hektare, kub.m.: